25.11.13

winter light at home

.0627 .0687 .0629 .0649 .0696 .0764 .0675 .0644 .0722 .0734 .0636 Monday afternoon in my apartment. I am almost never home during daylight, but today I hurried home to take these photos before the sun disappeared behind the building across the street.

Måndagseftermiddag i min lägenhet. Jag är nästan aldrig hemma i dagsljus nu för tiden, men idag hann jag hem och tog de här bilderna innan solen försvann bakom huset på andra sidan gatan.