2.6.13

the green room

.1597 .1621 .1610 .1623 .1608 Green wallpaper, green wall-to-wall carpet. And a billion things on the walls and in the cupboards. My grandmother is moving and today I helped my mom get started on moving things from "the green room". Though I did more exploring and photographing than actually helping...

Grön tapet, grön heltäckningsmatta. Och en miljon saker på väggarna och i skåpen. Min mormor ska flytta och idag hjälpte jag mamma att börja packa ihop lite saker i "det gröna rummet". Fast jag utforskade och fotograferade mer än jag faktiskt hjälpte till...

4 comments:

I read and appreciate all your comments, thank you so much!
I understand Swedish, English and German. If you have a question, please check my FAQs before asking here. Thanks!