21.6.13

the greenhouse, again

.1978 .1958 .1972 .1969 .1963 Since a few years back, we always visit this greenhouse and café when we are down here. All their cakes are delicious and the garden is wonderful. Here's my post from our first visit three summers ago. This is a scheduled post, when you read this I'm relaxing on a beach and/or stuffing my face with feta cheese in Crete. I'll be updating on Instagram (hildagrahnat) while I'm there!

Sedan vi upptäckte det för några år sen åker vi alltid till Bäckdalens handelsträdgård och café när vi är här nere. Urgoda kakor och fantastisk miljö. Här har ni bilder från första besöket för tre år sedan. Det här är ett tidsinställt inlägg, när ni läser detta ligger jag och gottar mig på en strand och/eller mumsar i mig fetaost på Kreta. Följ mig på Instagram (hildagrahnat) om ni vill!

16.6.13

where summer is best

.1930 .1886 .1942 .1899 .1925 .1906 In my family's summer house on the west coast summer is always at its best. The coffee is stronger (and served at least three times a day), the sky is larger and sleep is deeper. Never mind that also thunder is louder, the rain harder and the wind stronger and they keep you trapped indoors for hours, shivering under a blanket with the infra-red heat on. Like today, but these photos were taken right after we got here on Friday.

I vår sommarstuga på västkusten är sommaren alltid som bäst. Kaffet är starkare (och serveras minst tre gånger om dagen), himlen är större och sömnen djupare. Visserligen är också åskan ljudligare, regnet kraftigare och vinden starkare vilket håller en fånge inomhus i timmar, huttrande under en filt med infravärmen på. Som idag, men de här bilderna togs när vi kom hit i fredags.

13.6.13

waffles and bacon for breakfast

.0060 .1863 I styled and photographed a breakfast feature for the May issue (download as pdf here) of the Norwegian magazine OBOS-bladet. And yes, I did eat those waffles when I was done.

Jag stylade och fotograferade en frukostartikel för majnumret (pdf här) av norska OBOS-bladet. Och ja, jag åt upp våfflorna när jag var klar.

11.6.13

what's in a name

.1810 .1814 .1816 Since I started this blog in 2008, it has had 266,222 unique visitors (crazy!). I recently looked through some statistics and found out that my last name is harder to spell/understand than I thought. I found no less than 35 different spellings that have led people from Google to my blog (in combination with the words 'hilda', 'blog', 'photography' etc). The most common (and most understandable) were Granat and Granath, which is how everyone else spells the name. Granat means both grenade and garnet and is pronounced grah-nawt. The 'h' in ours makes absolutely no sense. In fact, it was my grandfather who thought it would be "cool" to add an 'h' in the middle of his last name - and simply started doing it, without ever changing it officially. This means my family (including my father's brothers and their families) is the only one who spells it G-r-a-h-n-a-t. We had the 'h' officially added just four years ago, and every time I tell someone my name I always have to spell it out. But I don't mind, I am proud to be the only person in the world with my name and spelling.

Some of the more incomprehensible versions plenty of people have googled to find my blog were Graahnt, Grhnat, Hrahnat, Grahnart and Granhant. And the ever so appreciated Granhat. Gran = fir tree, hat = hatred, so "hatred of fir trees". Other search terms that have led people here include "celine dion cups", "diet food", "dark sad" (90 people!) and "a banana". Hmm, I hope they weren't disappointed...

- - - - - - -

Sedan jag startade den här bloggen 2008 har 266222 personer hittat hit, galet! Jag tittade nyligen igenom lite statistik och upptäckte att mitt efternamn tydligen är svårare att stava/förstå än jag trott. Inte mindre än 35 olika stavningar har folk googlat på (i kombination med orden 'hilda', 'blog', 'photography' m.m.) och hamnat här. De vanligaste är förståeligt nog Granat och Granath. H-et i vår variant är helt ologiskt och kommer sig bara av att min farfar tyckte att det såg fränt ut ("alltid retar det någon") och helt enkelt började stava det så, utan att ändra det officiellt. Så min släkt (inklusive min pappas bröder med familjer) är de enda som stavar det G-r-a-h-n-a-t. Vi ändrade det officiellt för bara fyra år sedan, och varje gång jag uppger mitt namn för någon måste jag stava det. Av någon anledning är det INGEN som förstår när man säger att det stavas med 'h' i mitten. Men det gör inte så mycket, jag trivs med att vara ensam om mitt namn och stavning.

Några av de mer knasiga stavningar som en hel del människor har googlat på är Graahnt, Grhnat, Hrahnat, Grahnart och Granhant. Och så det alltid lika uppskattade Granhat. Annat som folk har sökt på och lyckats hamna här är "celine dion cups", "dietmat", "dark sad" (90 personer!) och "en banan". Hoppas de inte blev alltför besvikna...

5.6.13

homesapiens magazine

.1748 .1750 .1759 .1754 HomeSapiens is a small Italian publication "dedicated to the variably undefined living sets we call home". I am lucky enough to have two photos published in Issue #02 along with others from the Other People's Houses project. It's a lovely little magazine with great photography. I got my copies here. (Photography in third photo by Alessandra Cinquemani, fourth by Iain McKell)

HomeSapiens är ett italienskt magasin "dedicated to the variably undefined living sets we call home". Jag har turen att ha två bilder med i deras andra nummer tillsammans med några andra från projektet Other People's Houses. En väldigt snygg liten tidning med många fina bilder. Jag köpte mina nummer härifrån. (Fotot i tredje bilden av Alessandra Cinquemani, fjärde av Iain McKell)

3.6.13

summer night skies

.1712 .1716 .1725 .1729 The days are long now, and still getting longer. The first two photos were taken right after sunset at 9.41 pm and the last two at 10.47 pm tonight.

Dagarna är långa nu, och ännu blir de längre och längre. De två första bilderna togs precis efter solnedgången 21.41 ikväll och de två sista 22.47.

2.6.13

the green room

.1597 .1621 .1610 .1623 .1608 Green wallpaper, green wall-to-wall carpet. And a billion things on the walls and in the cupboards. My grandmother is moving and today I helped my mom get started on moving things from "the green room". Though I did more exploring and photographing than actually helping...

Grön tapet, grön heltäckningsmatta. Och en miljon saker på väggarna och i skåpen. Min mormor ska flytta och idag hjälpte jag mamma att börja packa ihop lite saker i "det gröna rummet". Fast jag utforskade och fotograferade mer än jag faktiskt hjälpte till...