31.1.13

wedding : stacey & daniel

.9952 .9996 .0069 .0169 .0471 .0043 .0576 .9872 .0320 This past weekend, I took a tour of Stockholm's city hall and was reminded that I still haven't posted Stacey and Daniel's wedding photos! It was the coldest "summer" day ever back in June and they were such troopers. They had decided to celebrate their day just the two of them, so it was an honor to be a part of it. I'd love to shoot another wedding at the city hall, the courtyard is full of great backdrops.

I helgen var jag på en guidad tur av Stadshuset i Stockholm och blev påmind om att jag inte visat Stacey och Daniels bröllopsbilder därifrån än! Det var den kallaste regnigaste "sommar"-dagen någonsin och de var så tålmodiga. De hade bestämt sig för att fira dagen helt på tu man hand så det var en ära att få vara en del av den. Jag skulle gärna fota fler bröllop i Stadshuset, innergården och trapphuset är fulla av fina bakgrunder.

13.1.13

a corner

.9700 I am working on a new portfolio site and found this photo when I was looking through my archives today. It was taken right before I moved out of my apartment. I had just sold my yellow sofa and decided to rearrange the room one last time. I wish I had thought of this arrangement sooner (I don't even think I ever sat down there), I really liked it.

Jag jobbar på en ny portfoliosite och hittade den här bilden när jag gick igenom mitt arkiv idag. Den togs precis innan jag flyttade ut ur min lägenhet i våras. Jag hade just sålt min gula soffa och bestämde mig för att möblera om rummet en sista gång. Jag önskar att jag hade kommit på den här möbleringen tidigare (jag tror inte ens jag hann sätta mig där), jag gillade den verkligen.

1.1.13

good bye 2012

.5742 .5731 .6205 .6197 .0730 .4129 .7296 .3983 .7549 .7756 .0157 I usually prepare a full year summary on the blog, but this year I just don't feel like I have enough photos to fill it with and enough fun things to remember. So instead, here are a few random photos (that have already made it onto this blog before) from some of the highlights of the year. 2012 was the year I got to see my Chicago friends twice and fell back in love with the city, I spent a week in New York, moved out of my first apartment and put all my things in storage indefinitely, did bigger jobs (most of which I haven't even blogged!) and made more money off my photography but also took way less photos than previous years, attended and photographed a friend's wedding in the US and my brother's wedding in Spain, spent most of my summer not working, moved to Oslo and found myself a job and spent the final minutes of the year in the middle of a field in the Norwegian countryside surrounded by fireworks in the distance. Though the highlights of 2012 were indeed high, the lows were very low, so I won't miss this year. Thank you so much for your continued support and encouragement despite my ever decreasing presence here. Let's hope 2013 is a good one!

Jag brukar förbereda en ordentlig årssummering här på bloggen, men i år kände jag inte att jag hade tillräckligt med foton att fylla den med och roliga saker att minnas. Så istället får ni några random favoriter (som redan har synts här på bloggen) från några av höjdpunkterna. 2012 var året jag fick träffa mina Chicagovänner två gånger och bli kär i stan igen, jag hade en fin vecka i New York, flyttade ut ur min första lägenhet och förpassade alla mina saker till ett källarförråd på obestämd tid, gjorde större jobb (som jag inte ens bloggat!) och tjänade mer pengar på mitt fotograferande men också tog mycket färre bilder än föregående år, var gäst och fotograf på en väns bröllop i USA och min brors i Spanien, tillbringade det mesta av sommaren med att inte jobba alls, flyttade till Oslo och skaffade mig ett jobb och tillbringade de sista minutrarna av året i mitten av ett fält på den norska landsbygden omringad av fyrverkerier på avstånd. Höjdpunkterna på 2012 var verkligen stora, men i det stora hela kommer jag verkligen inte sakna 2012. Stort tack för ert fortsatta stöd och uppmuntrande trots min konstant minskande närvaro här. Hoppas 2013 blir ett kanonår!