14.12.12

december 1st

.0122 .0103 .0155 .0105 .0139 .0124 .0157 Two weeks ago I went home to my parents for a long weekend. I didn't want to break the 25-year old tradition of baking gingerbread cookies on the first weekend of advent. This year it was just me and my mom, and we were done before the last song on the Christmas CD had finished playing (we used to have to switch CDs 2-3 times...). I was lucky enough to have it snow while I was home, too, and we took a walk in the woods close to our house right before the sun set between the pine trees at 3 pm. The stash of gingerbread cookies I brought back to Oslo is almost gone now, but luckily it's only one more week until I go back home for Christmas (how does December go by so fast??).

För två veckor sedan åkte jag hem till mina föräldrar för en långhelg. Jag ville inte bryta den tjugofemåriga traditionen att baka pepparkakor till första advent. I år var det bara jag och mamma, och vi var färdiga redan innan sista låten på julskivan slutat spela (förr brukade vi växla skiva 2-3 gånger...). Det var såntdär perfekt adventsväder med snö och allt, och vi tog en promenad i skogen nära vårt hus precis innan solen gick ner mellan träden. Det lilla förråd av pepparkakor jag tog med mig tillbaka till Oslo är nästan slut nu, men som tur är är det ju bara en vecka kvar tills jag åker hem igen (hur kan december gå så himla fort?).

7.12.12

spain : part VII : alhambra II

.7442 .7412 .7429 .7453 .7352 .7456 .7437 .7441 .7445 .7367 Alhambra part II. / Alhambra del II.

4.12.12

orange & clove pomanders

.0043 .0079 Oops. I sort of disappeared again. So much to do, so little time, bla bla bla, you know how it is. I did manage to make time for some Christmas crafting recently, though. Head on over to The House That Lars Built to see my very simple pomander guide and the rest of the lovely craft ideas in the "My Scandinavian Christmas" series.

Oj då, försvann visst igen. Så mycket att göra, så lite tid, bla bla bla, ni vet hur det är. Lyckades dock få tid till att julpyssla lite nyligen. Klicka in på The House That Lars Built för att se min väldigt enkla pomander (visste du att de hette så? det gjorde inte jag) -guide och resten av pysselidéerna i serien "My Scandinavian Christmas".