20.11.12

spain : part VI : alhambra I

.7342 .7407 .7399 .7449 .7373 .7355 .7409 .7459 .7386 .7418 The Alhambra of Granada is magnificent. We were there a first time in November several years ago, but we hadn't realized that only a certain amount of people are allowed entry each day, so we had to settle for walking around in the garden. This time my mother made sure we had tickets booked many months in advance. I took so many photos I had to split them into two posts, part two coming soon.

Alhambra i Granada är helt fantastiskt. Vi var där en gång i november för flera år sedan, men då vi inte hade förstått att bara ett visst antal blir insläppta per dag fick vi då nöja oss med att gå runt i trädgården. Den här gången såg min mamma till att vi bokade biljetter många månader i förväg. Jag tog så många bilder att jag fick dela upp dem i två inlägg, del två kommer snart.

18.11.12

thrifted recently

.0003 .0015 .0011 These are some things I've bought at flea markets here in Oslo, to make up for some of the things I'm missing.

Här är några saker jag köpt på loppisar här i Oslo på sistone, som får vara substitut för några av sakerna jag saknar.

14.11.12

blue skies & new sights

More from my first weeks in Oslo. Plenty of walking, plenty of sunshine, plenty of new places to discover.

Mer från mina första veckor i Oslo. Mycket promenerande, mycket solsken, mycket nytt att upptäcka.

11.11.12

things I miss

.2399 .3715 .4137 .0226 .9816 .0928 .2407 .9510 .1936 .3869 .9255 I couldn't move anything with me here to Oslo, so all my things are in storage in Sweden. I don't miss as many things as I thought I would, but I do miss these: My favorite coffee cup, my favorite plates, my mixer (for making smoothies), my art and crafts materials and my typewriter (for writing letters). Plus the light in my old kitchen, the kitchen in my current apartment doesn't even have a window.

Här i Oslo har jag inga av mina saker hos mig, allt står i ett förråd i Sverige. Jag saknar inte så många saker som jag trodde jag skulle göra, men jag saknar dessa: Min bästa kaffekopp, mina favorittallrikar, min mixer (till smoothies), mina pyssel- och skrivsaker och min skrivmaskin (till brevskrivande). Plus ljuset i min gamla lägenhet, mitt nuvarande kök har inte ens ett fönster.

6.11.12

hello oslo

So here's the reason it's been quiet around here lately: I moved to Oslo! I've been here for almost two months now and so far I really like the city, the people, the job I just started. Here are some iPhone snaps from the first few weeks, more soon.

Nu ni. Anledningen till att det varit tyst här på sistone är att jag flyttat till Oslo! Jag har varit här i nästan två månader nu och än så länge gillar jag verkligen staden, människorna, jobbet jag just börjat på. Här är några iPhonebilder från de första veckorna, mer snart.