29.6.12

summerstagram

This is what I came home to yesterday. After sitting down for too many hours (bus + el + airplane + airplane + train + car) I really needed a walk and the evening light by the water was perfect. It seems like the sun appeared just for my homecoming yesterday, because today it's back to the heavy rain that seems to be all Sweden is going to get this summer. (All photos taken with my iPhone through Instagram)

Det här är vad jag kom hem till igår. Efter att ha suttit still i alldeles för många timmar (buss + el + flygplan + flygplan + tåg + bil) behövde jag röra på mig och kvällsljuset vid havet var perfekt. Det verkar som att solen kom fram bara för min skull, för idag är ösregnet tillbaka. Undrar om det någonsin blir riktigt sommar i Sverige. (Alla bilder tagna med min iPhone genom Instagram)

26.6.12

brooklyn botanic garden, part II

.6334 .6337 .6343 These three frames from the greener parts of Brooklyn Botanic Garden mark the end of this travel documentary from NYC. Next time (I hope it's soon) I want to go in the early fall.

De här tre rutorna från de grönare delarna av Brooklyn Botanic Garden får avsluta den här bildberättelsen från New York. Nästa gång (jag hoppas det blir snart) vill jag åka dit tidig höst.

25.6.12

wedding : christine & max : preview

.3074 .1723 .2243 I went to bed on Saturday with cheesecake between my toes, campfire smell in my hair and joy in my heart, thankful to have such great friends across an ocean. I wish I could show you all the photos from this day right now, but these few will have to do for now.

I lördags somnade jag med cheesecake mellan tårna, lägereldslukt i håret och glädje i hjärtat, tacksam över att ha så fina vänner på andra sidan Atlanten. Helst skulle jag vilja visa alla bilderna från dagen nu på direkten, men de här får räcka så länge.

brooklyn botanic garden, part I

.6271 .6293 .6304 .6274 .6330 .6268 Lucky for us, the heat wave in April made the cherry blossoms bloom a few weeks early. Our last stop on our trip was Brooklyn Botanic Garden, in the morning before we flew home in the afternoon. A great way to end a fantastic visit to a city I love more and more every time I go back.

Turligt nog för oss gjorde värmevågen i april att körsbärsträden blommade flera veckor för tidigt. Det sista vi gjorde på resan var att besöka Brooklyn Botanic Garden, på morgonen samma dag som vi flög hem. Ett fint avslut på en fantastisk resa till en stad jag bara älskar mer och mer för varje gång jag är där.

24.6.12

williamsburg waterfront

.6197 .6177 .6194 .6174 Afternoon ice cream, ginger ale and a great view of Manhattan at Williamsburg Waterfront. I love New York.

Eftermiddagsglass, ginger ale och Manhattanutsikten vid Williamsburg Waterfront. Jag älskar New York.

22.6.12

no parking

.6104 .6105 .6126 .6129 .6140 More from Manhattan walks. One day I will stay at The Maritime Hotel in the third photo.

Mer från Manhattanpromenader. En dag ska jag bo på The Maritime Hotel på tredje bilden.

21.6.12

bk flea & puppies

.6153 .6151 .6155 .6166 .6170 We spent Sunday morning at the Brooklyn Flea. A block away a guy suddenly pulled a box of puppies with the softest fur ever out of his car (trying to sell them for $500 each). Within minutes he was surrounded by people (all female) gushing over and petting them. It sure was hard to walk away from these cuties. The black one (who he had named "coffee") was my favorite.

Vi tillbringade söndagmorgonen på Brooklyn Flea. Ett kvarter därifrån plockade en man fram en låda med världens mjukaste päls ur sin bil (och ville sälja dem för $500 styck). Inom en minut var han omringad av människor (alla av kvinnligt kön) som ville klappa. Det var svårt att slita sig, har knappt aldrig sett nåt så gulligt. Den svarta (som han gett namnet "coffee") var min favorit.

20.6.12

central park greenery

.6256 .6241 _DSC6232 .6267 One day when it was just too warm, the trees of Central Park provided much needed shade. I can't get over how big this park is.

En dag när det helt enkelt var för varmt gav oss träden i Central Park skön skugga. Kan inte komma över hur stor den här parken är.

19.6.12

superior

.6146 .6142 .6147 .6139 .6131 I'm typing this at a café in Chicago, so I didn't quite keep my promise to be done with NYC photos before coming here. But instead I have now scheduled posts for the week I will be here. These photos speak for themselves, they are of things I saw while walking around Manhattan one day in April.

Jag skriver detta från ett café i Chicago, så jag höll inte riktigt mitt löfte om att vara klar med New York-bilderna innan jag åkte hit. Men istället har jag nu schemalagt inlägg under veckan jag är här. De här bilderna talar för sig själva, det är sånt jag såg när vi promenerade runt på Manhattan en dag i april.

18.6.12

to roosevelt island and back

.6205 .6206 .6208 .6212 .6218 .6203 Back to NYC posts. One morning we took the tramway to Roosevelt Island and back. There's nothing to see on the island, but the views from the tram car were well worth the zero dollars (we had a 7 day MTA card), with a sudden 30 second swaying standstill over 2nd Avenue included.

Åter till NYC-bilderna. En förmiddag tog vi linbanan till Roosevelt Island och tillbaka. Själva ön har inget att erbjuda, men utsikten från linbanan var väl värt de noll dollar det kostade att åka (vi hade ett sjudagars MTA-kort), inklusive ett gungande trettiosekundersstopp över 2nd Avenue.

16.6.12

leaving malmö

Some Instagram shots from my last weeks in Malmö. I don't miss the city yet and don't quite know if I will.

Några Instagrambilder från mina sista veckor i Malmö. Jag saknar inte staden än, och vet inte riktigt om jag kommer göra det heller.