31.5.12

brooklyn signs and streets

.6050 .6047 .6040 .6036 .6051 .6032 .6058 .6037 Signs, letters and numbers are what I notice wherever I go. / Skyltar, bokstäver och siffror är det jag lägger märke till var jag än är.

30.5.12

brooklyn heights

.6007 .6003 .6009 .6013 .5998 .5991 .6020 A walk in Brooklyn Heights on a wonderful April day. / En promenad i Brooklyn Heights i högsommarvärme en dag i april.

29.5.12

eating in bed

.8741 .8678 .8677 .8712 .8782 I moved my bed to the window a while ago and I don't know why I didn't do it sooner. It has made it so much easier to wake up in the morning (sometimes I even wake up before my alarm!). Now I eat pretty much every meal in bed which feels both decadent and childish but I love it.

Jag flyttade min säng till fönstret för ett tag sedan och jag ångrar att jag inte gjort det tidigare. Det har gjort det så mycket enklare att vakna på morgonen (ibland vaknar jag till och med innan klockan ringer!). Numera äter jag i princip alla måltider i sängen vilket känns både dekadent och barnsligt men jag älskar det.

23.5.12

happy place

Let's take a break from NYC photos for a few days. I'm in my happy place for the week, my family's summer house on the west coast. I'm here to work but I try to enjoy my hours off as much as I can. All photos taken with my iPhone through Instagram.

Nu tar vi en paus från New York-bilder några dagar. Jag är på mitt bästa ställe den här veckan, min släkts sommarstuga på västkusten. Jag är här för att jobba men försöker njuta av mina lediga timmar så mycket det går. Alla bilder är tagna med min iPhone genom Instagram.

22.5.12

materialism & bridges

.5918 .5920 .5915 .5957 .5979 .5968 .5987 NYC continued. / Mer NYC.

21.5.12

meats & ice cream

.5820 .5812 .5823 .5865 .5896 .5886 .5846 NYC continued. I promise to be done sharing these before I hop back across the pond, which is in less than a month (!). I hope you're not bored yet.

Mer NYC. Jag lovar att vara färdig med den här Amerikaresan innan nästa börjar, vilket är om mindre än en månad (!). Hoppas ni inte har tröttnat.

19.5.12

buy my things, part II

.8728 .8731 .8735 (Super short notice, I know:) I'll be selling this and MUCH more at the Drottningtorget flea market tomorrow. Drottningtorget, Malmö, from 9 am to 4 pm. Hope to see you there!

(Himla kort varsel, jag vet:) Jag kommer stå och sälja det här och MYCKET mer på Drottningtorgets loppis i Malmö imorgon. Kl 9-16, hoppas vi ses där!

17.5.12

blink

Because sometimes the sun is just too bright. Miss you sis, can't wait for you to come home!

Ibland är solen bara för stark. Saknar dig sis, kan du inte bara komma hem nu?

16.5.12

smoothies & grandpas

.6351 .6365 .8711 A strawberry smoothie so thick I could have eaten it with a spoon and some evening light. Plus: we are now selling the last few Portraits of Grandpa zines! The shop will be open until sold out or until June 1st at the latest. Last chance everybody, get it now if you want one!

En jordgubbssmoothie så tjock att jag kunde ätit den med sked och lite kvällsljus. Plus: nu säljer vi de sista exen av Portraits of Grandpa-zinet! Shopen är öppen tills de är slut eller till 1 juni som senast. Sista chansen att köpa det nu alltså!

15.5.12

lisa & ulrik : preview

So, a goat named Lillemor just happened to be walking by, accompanied by four ten year old girls, during our portrait session in the woods. We asked if we could borrow her for a few minutes. "Oh, just another normal Saturday for Lillemor", the girls said when the goat posed for my camera in between the bride and groom. NBD.

Jomensåatt en get som hette Lillemor råkade gå förbi i sällskap av fyra tioåriga tjejer under vår porträttsession i skogen. Vi frågade om vi fick låna henne en liten stund. "En helt vanlig lördag för Lillemor", sa tjejerna när hon poserade för min kamera mellan brud och brudgum. Inget särskilt, liksom.