14.12.12

december 1st

.0122 .0103 .0155 .0105 .0139 .0124 .0157 Two weeks ago I went home to my parents for a long weekend. I didn't want to break the 25-year old tradition of baking gingerbread cookies on the first weekend of advent. This year it was just me and my mom, and we were done before the last song on the Christmas CD had finished playing (we used to have to switch CDs 2-3 times...). I was lucky enough to have it snow while I was home, too, and we took a walk in the woods close to our house right before the sun set between the pine trees at 3 pm. The stash of gingerbread cookies I brought back to Oslo is almost gone now, but luckily it's only one more week until I go back home for Christmas (how does December go by so fast??).

För två veckor sedan åkte jag hem till mina föräldrar för en långhelg. Jag ville inte bryta den tjugofemåriga traditionen att baka pepparkakor till första advent. I år var det bara jag och mamma, och vi var färdiga redan innan sista låten på julskivan slutat spela (förr brukade vi växla skiva 2-3 gånger...). Det var såntdär perfekt adventsväder med snö och allt, och vi tog en promenad i skogen nära vårt hus precis innan solen gick ner mellan träden. Det lilla förråd av pepparkakor jag tog med mig tillbaka till Oslo är nästan slut nu, men som tur är är det ju bara en vecka kvar tills jag åker hem igen (hur kan december gå så himla fort?).

7.12.12

spain : part VII : alhambra II

.7442 .7412 .7429 .7453 .7352 .7456 .7437 .7441 .7445 .7367 Alhambra part II. / Alhambra del II.

4.12.12

orange & clove pomanders

.0043 .0079 Oops. I sort of disappeared again. So much to do, so little time, bla bla bla, you know how it is. I did manage to make time for some Christmas crafting recently, though. Head on over to The House That Lars Built to see my very simple pomander guide and the rest of the lovely craft ideas in the "My Scandinavian Christmas" series.

Oj då, försvann visst igen. Så mycket att göra, så lite tid, bla bla bla, ni vet hur det är. Lyckades dock få tid till att julpyssla lite nyligen. Klicka in på The House That Lars Built för att se min väldigt enkla pomander (visste du att de hette så? det gjorde inte jag) -guide och resten av pysselidéerna i serien "My Scandinavian Christmas".

20.11.12

spain : part VI : alhambra I

.7342 .7407 .7399 .7449 .7373 .7355 .7409 .7459 .7386 .7418 The Alhambra of Granada is magnificent. We were there a first time in November several years ago, but we hadn't realized that only a certain amount of people are allowed entry each day, so we had to settle for walking around in the garden. This time my mother made sure we had tickets booked many months in advance. I took so many photos I had to split them into two posts, part two coming soon.

Alhambra i Granada är helt fantastiskt. Vi var där en gång i november för flera år sedan, men då vi inte hade förstått att bara ett visst antal blir insläppta per dag fick vi då nöja oss med att gå runt i trädgården. Den här gången såg min mamma till att vi bokade biljetter många månader i förväg. Jag tog så många bilder att jag fick dela upp dem i två inlägg, del två kommer snart.

18.11.12

thrifted recently

.0003 .0015 .0011 These are some things I've bought at flea markets here in Oslo, to make up for some of the things I'm missing.

Här är några saker jag köpt på loppisar här i Oslo på sistone, som får vara substitut för några av sakerna jag saknar.

14.11.12

blue skies & new sights

More from my first weeks in Oslo. Plenty of walking, plenty of sunshine, plenty of new places to discover.

Mer från mina första veckor i Oslo. Mycket promenerande, mycket solsken, mycket nytt att upptäcka.

11.11.12

things I miss

.2399 .3715 .4137 .0226 .9816 .0928 .2407 .9510 .1936 .3869 .9255 I couldn't move anything with me here to Oslo, so all my things are in storage in Sweden. I don't miss as many things as I thought I would, but I do miss these: My favorite coffee cup, my favorite plates, my mixer (for making smoothies), my art and crafts materials and my typewriter (for writing letters). Plus the light in my old kitchen, the kitchen in my current apartment doesn't even have a window.

Här i Oslo har jag inga av mina saker hos mig, allt står i ett förråd i Sverige. Jag saknar inte så många saker som jag trodde jag skulle göra, men jag saknar dessa: Min bästa kaffekopp, mina favorittallrikar, min mixer (till smoothies), mina pyssel- och skrivsaker och min skrivmaskin (till brevskrivande). Plus ljuset i min gamla lägenhet, mitt nuvarande kök har inte ens ett fönster.