10.3.09

smakprov på arbetsprov

000000

Efter mycket velande,"jag-kan-inte", rastlöshet och idétorka fick jag äntligen en idé och satte igång med arbetsproverna ikväll. Nu har jag suttit och jobbat oavbrutet i fyra timmar, det är inte varje dag! Ovan är ett litet smakprov på vad jag ritat hittills. Jag kan ju tillägga att anledningen till att jag inte segar framför internet istället (som jag vanligtvis gör och därmed inte får någonting gjort) är att nätverket är nere på mitt rum.

No comments:

Post a Comment

I read and appreciate all your comments, thank you so much!
I understand Swedish, English and German. If you have a question, please check my FAQs before asking here. Thanks!